Podatki

Dowiedz się wszystkiego o podatkach


 • Podatki

  • Wszyscy płacimy podatki, jednak nie wszyscy wiedzą że podatki mają określoną swoją funkcję. Logiczna sprawa że najistotniejsza z funkcji jest funkcja fiskalna i to ona odpowiada za finansowanie wydatków publicznych. Jednak znajdziemy również inne funkcje, tak zwane poza fiskalne
   zaliczymy do nich:
   -funkcja stabilizacyjna, której celem jest zapewnienie gospodarce niczym nie zakłóconego działania, funkcja to oddziaływuje na rynek za pomocą regulacji przepływu pieniędzy
   - funkcja alokacyjna, to w ramach tej funkcji są narzędzia oddziaływujące na produkcję. Funkcja ta ustala wysokość podatków jak i również wskazuje kto powinien zostać opodatkowany.
   - funkcja redystrybucji odpowiada za podział zgromadzonych podatków oraz regulowanie braków i nadwyżek. Do skutecznej i dobrej polityki fiskalnej, a właściwie jej prowadzenia jest wymagana bardzo dobra znajomość zależności oddziaływając na rynkach finansowych. Osoby, które decydują o ich wysokości powinny być wysokiej klasy specjalistami w swoich zawodach. Doskonale znającymi realia rynku, oraz działania wszelkich zależności pomiędzy podmiotami a rynkiem i konsumentami. Upraszczając powinni oni być wybitnymi ekonomistami jak i finansistami. Wymienione funkcje są interpretowane na różne sposoby, tylko jedna z nich może być interpretowana i jest interpretowana jednoznacznie. Jest to funkcja dochodowa. Pozostałe funkcje są w zależności o rządzących i poglądu ich ministrów finansów realizowane w różny sposób. To głównie wynika z tego że różne partie mają różne poglądy na poszczególne sektory działalności państwa i na różne sposoby ich finansowania.

W każdym mieście są efekty

, napisany: May 21, 2015

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że naprawdę spokojnie w każdym mieście będą jakieś efekty tego, że miasto otrzymało dofinansowania z UE. Przecież wiele miejsc się pojawia i nie ma żadnych wątpliwości. Przecież wszystko jest dla ludzi. Korzystajmy z tego wszystkiego jak możemy. W każdym mieście można to wszystko zauważyć. To wszystko przecież powstaje dla nas i każdy w jakiś sposób może z tym wszystkim sobie poradzić. Korzystać z tego wszystkiego także można zawsze i nikt nie będzie nam robił problemu. W każdym mieście takie dotacje powinny występować. W zasadzie to nie tylko w miastach, ale i na wsiach powinno takie coś powstawać. Chyba to wszystko jest dla ludzi. Naprawdę można na tym skorzystać. Nikt nie może z tego rezygnować. Jeśli nie chcemy, to nie musimy. Ale nie odbierajmy szans innym. Jest dla nas, więc korzystajmy. Dotacje są nam w taki sposób potrzebne. Trzeba to sobie zapamiętać. I trzeba sobie na to wszystko pozwolić. Wiele ludzi na takie dotacje pracuje, wiele ludzi dzięki temu może tworzyć.

Podobne wpisy

Bardzo często słyszymy stwierdzenie, że,,gdyby nie ta akcyza byłoby o wiele taniej”. To jest prawda, ponieważ właśnie, dlatego jest ona nakładana. Jeżeli na dany produkt jest wysoki popyt a cena jego produkcji jest niska Państwo bardzo często nakłada na taki produkt akcyzę. Ma ona za zadanie zmniejszyć popyt na dany produkt poprzez uzyskanie wysokiej ceny końcowej produktu. W Polsce akcyza nakładana jest na wyroby tytoniowe, wyroby alkoholowe, energię, wyroby ropopochodne czyli na paliwo oraz na produkty energetyczne.

 

Wyroby tytoniowe oraz alkoholowe, które obciążone są podatkiem akcyzowym muszą posiadać odpowiednią banderolę. Wyjątkiem jest tutaj produkcja piwa, która takiej banderoli nie wymaga.
Dla Państwa jest to bardzo dobry sposób na otrzymywanie dużych zysków. Obecnie panujące zasady związane z nakładaniem na wyżej wymienione produkty obowiązują od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004r i wprowadziły znaczące zmiany w dotychczasowym prawie nakładania podatku akcyzowego.