You are here: Home > Rodzaje podatków > Ryczałtowe formy opodatkowania dochodów osób fizycznych.

Ryczałtowe formy opodatkowania dochodów osób fizycznych.

Aż do roku 1998 zryczałtowany podatek dochodowy był regulowany przez ustawę z dnia 26 kwietnia 1991 roku o podatku duchowym ale po wyodrębnieni tej kwestii wszelkie kwestie z tym związane reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od przychodów. Obejmuje ona podatki zryczałtowane, kartę podatkową oraz dochody osób fizycznych.

Podatkiem tym są objęte przychody spółek cywilnych oraz firm, które prowadzą działalność w zakresie usług, handlu, budownictwa, prowadzonej na własny rachunek oraz wolnych zawodów. Podatek ryczałtowy wprowadzony jest dla uproszczenie rozliczania się z uzyskanych przez te podmioty dochodów, dochody rozliczone na tej podstawie nie są już wliczane do sumy ogólnej. Z powodu, że podatek ten ustalany jest na podstawie przychodów nie ma znaczenie czy podatnik podniósł jakiekolwiek koszty uzyskania przychodu i w jakiej wysokości. Pod uwagę brany jest jedynie przychód i od niego ustalany jest podatek w formie procentu od tej kwoty. Stawki procentowe różnią się w zależności od rodzaju wykonywanej działalności oraz od miejsca gdzie ta działalność jest prowadzona. Niestety aby korzystać z takiej formy rozliczania należy prowadzić ewidencję przychodów aby umożliwić dokładne określenie przychodów z poszczególnych rodzajów działalności.

Stawki podatku ryczałtowego zostały podzielone na kilka grup w zależności od prowadzonej działalności: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%. Stawka 3% obejmuje działalność usługową, gastronomiczną, rybaków oraz usługi hotelarskie. Stawka 5,5% obejmuje działalność wytwórczą, roboty budowlane, przewóz ładunków. Stawka 8,5% dotyczy działalności usługowej, sprzedaży napojów alkoholowych, wynajmowania mieszkań. 17% zapłacą pośrednicy w sprzedaży pojazdów mechanicznych. Stawka 20% obejmuje wykonujących wolne zawody.

Rozliczanie się na tej podstawie nie jest obowiązkowe i chęć korzystania z tej formy opodatkowania należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym na specjalnym wniosku przy czym należy spełnić kilka warunków. Dopiero po pozytywnej decyzji ze strony urzędu możemy zacząć opłacać podatek ryczałtowy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.