Podatki

Dowiedz się wszystkiego o podatkach


 • Podatki

  • Wszyscy płacimy podatki, jednak nie wszyscy wiedzą że podatki mają określoną swoją funkcję. Logiczna sprawa że najistotniejsza z funkcji jest funkcja fiskalna i to ona odpowiada za finansowanie wydatków publicznych. Jednak znajdziemy również inne funkcje, tak zwane poza fiskalne
   zaliczymy do nich:
   -funkcja stabilizacyjna, której celem jest zapewnienie gospodarce niczym nie zakłóconego działania, funkcja to oddziaływuje na rynek za pomocą regulacji przepływu pieniędzy
   - funkcja alokacyjna, to w ramach tej funkcji są narzędzia oddziaływujące na produkcję. Funkcja ta ustala wysokość podatków jak i również wskazuje kto powinien zostać opodatkowany.
   - funkcja redystrybucji odpowiada za podział zgromadzonych podatków oraz regulowanie braków i nadwyżek. Do skutecznej i dobrej polityki fiskalnej, a właściwie jej prowadzenia jest wymagana bardzo dobra znajomość zależności oddziaływając na rynkach finansowych. Osoby, które decydują o ich wysokości powinny być wysokiej klasy specjalistami w swoich zawodach. Doskonale znającymi realia rynku, oraz działania wszelkich zależności pomiędzy podmiotami a rynkiem i konsumentami. Upraszczając powinni oni być wybitnymi ekonomistami jak i finansistami. Wymienione funkcje są interpretowane na różne sposoby, tylko jedna z nich może być interpretowana i jest interpretowana jednoznacznie. Jest to funkcja dochodowa. Pozostałe funkcje są w zależności o rządzących i poglądu ich ministrów finansów realizowane w różny sposób. To głównie wynika z tego że różne partie mają różne poglądy na poszczególne sektory działalności państwa i na różne sposoby ich finansowania.

Pojęcie raju podatkowego.

Tagi dodane do wpisu przez Admina: , , napisany: July 2, 2010

Pojęcie raju podatkowego nie jest jednoznaczne, ma ono wiele różnych funkcji i znaczeń. Ogólnie rzecz biorąc jest to kraj, który oferuje podatnikom wiele możliwości na zapłacenie mniejszego podatku, lub na całkowite jego uniknięcie. Jest to możliwe dzięki odpowiednim przepisom i wielu ulgom. Nie można jednak określać raju podatkowego jako miejsca gdzie nie płaci się podatków. Takie miejsca nie istnieją. Pierwsze raje podatkowe powstały w celu przyciągnięcia zagranicznych inwestorów. Oczywiście metoda ta świetnie się sprawdziła i funkcjonuje do dziś.
Ogólnie raj podatkowy można określić jako miejsce charakteryzujące się:
– dogodnym systemem podatkowym umożliwiającym płacenie o wiele niższych podatków lub czasami ich całkowity brak,
– brakiem kontroli sprawozdań podatkowych i księgowych,
– stabilną gospodarką i systemem politycznym,
– rozwiniętą infrastrukturą,
– ścisłą ochroną tajemnicy finansowej i bankowej, rozwiniętym sektorem bankowym,
– korzystnym i elastycznym systemem prawnym,
– swobodnym dostępem do kapitału,
– minimum formalności podczas zakładania i prowadzenie spółek.
Raje podatkowe starają się stworzyć inwestorom jak najlepsze warunki. Zapewniają bezpieczeństwo kapitału, niskie podatki. Niektóre z nich aby przyciągnąć jeszcze większy kapitał wydają nawet specjalne przepisy prawne, które w formie na przykład karty podatkowej są gwarancją konkretnych przywilejów. Najczęściej są to małe państewka lub nawet autonomiczne kolonie. Na pewno jednak nie powinno się wybierać raju podatkowego na podstawie jak najniższych podatków, gdyż istnieją także inne ważne czynniki jakie należy wziąć pod uwagę. Możemy także spotkać się z określeniem specjalistycznych rajów podatkowych. Takie miejsca jak najbardziej są realne i działają na podstawie preferowania konkretnych rodzajów działalności. Wiele rajów na przykład nie opodatkowuje dochodu uzyskiwanego za granicą, a jedynie ten wypracowany w kraju. Inne postępują dokładnie odwrotnie. Są takie gdzie opodatkowane są zgromadzone bogactwa.

Podobne wpisy

38Pojęcie ekonomii znane jest prawie każdemu, chociażby w stopniu minimalnym. Jest to ogólne pojęcie dotyczące wykorzystania jak najlepiej danych środków by jak najszybciej i najefektywniej wygenerować z nich jakiś zysk. Materiałem, który można rozważać jako podmiot ekonomiczny, może być na przykład wiedza, którą zdobywamy, poszerzamy, inwestujemy w nią, by później móc z niej jak najlepiej skorzystać i samemu odnieść dzięki niej sukces czy zarobek, który pozwoli utrzymać rodzinę. Jednak czy mamy świadomość tego, że istnieje pojęcie makro i mikro ekonomii i na czym w ogóle to polega?
Mikroekonomia, będąca gałęzią głównego nurtu, która dotyczy jednostki, jej decyzji, postanowień i wyborów. Makroekonomia natomiast to wszystko to, co dzieje się z całą gospodarką lub jej odłamami czy zbiorami. Jest to zasadnicza różnica, która stała się podstawą do nauki o ekonomii i wszystkich związanych z nią naukach. Także myśląc o swojej jednoosobowej działalności gospodarczej, mówimy o niej pod kątem mikroekonomii, a sytuacja na giełdzie papierów wartościowych, to już zagadnienie z makroekonomii.