You are here: Home > Podatki > O księgowości

O księgowości

Jeśli chodzi o ryczałt ewidencjonowany, biura księgowe zajmują się miesięcznym naliczaniem podatku PPE, bieżącym prowadzeniem ewidencji dla potrzeb podatku VAT, sporządzaniem rozliczeń rocznym. Biura księgowe zajmują się kadrami i płacami – sporządzaniem list płac dla pracowników etatowych, rachunków do umów zlecenia i o dzieło, sporządzaniem miesięcznych deklaracji ZUS, naliczaniem podatku od wypłaconych wynagrodzeń, zgłaszaniem nowych pracowników do ZUS, przygotowywaniem dokumentacji związanej z zatrudnieniem: umów o pracę, zlecenia i o dzieło, świadectw pracy itp., sporządzaniem zestawień wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS. Biura księgowe oferują analizy finansowo – księgowe tj. możliwość opracowania analizy finansowej przedsiębiorstwa indywidualnie dla każdego Klienta, opracowanie analizy sprzedaży, kosztów, płynności finansowej, nakładów inwestycyjnych, obliczanie i przedstawianie wskaźników finansowych wraz z ich komentarzami. Wybór jeśli chodzi o biuro księgowe w warszawie jest spory.

Comments are closed.