You are here: Home > Biznes i firma > Kultura organizacyjna w firmach

Kultura organizacyjna w firmach

Pracownicy w firmach to obecnie zasób, który uznawany jest za najważniejszy. Wynika to po pierwsze z faktu, że jest to zasób nieograniczony w odróżnieniu od wszystkich innych zasobów. Po drugie jest to również zasób nieodnawialny. Nie ma sposobu by znaleźć na rynku dokładnie takiego samego pracownika, który odszedł z firmy, choćby po zakończeniu okresu pracy.

W coraz większej liczbie firm zauważa się znaczenie takiej kultury organizacyjnej, która pozwala na budowanie zespołów pracowników, którzy przez dłuższy czas są w stanie funkcjonować w danej organizacji. Jednocześnie kultura organizacyjna wpływa na takie aspekty pracy, jak motywacja, efektywność, wydajność a także poziom stresu w miejscu pracy, zmęczenie pracą. Odpowiednio zbudowana kultura organizacyjna w firmie, co pokazują sukcesy w zakresie zarządzania firmami z japońskich koncernów, pozwala na uzyskanie ponadstandardowych sukcesów w firmach. Jednocześnie odpowiednio skonstruowana kultura organizacyjna pozwala również na wykorzystanie takich doświadczeń, wiedzy pracowników, które pozwalają na usprawnienia, zmniejszenie kosztów działalności. 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.