Podatki

Dowiedz się wszystkiego o podatkach


 • Podatki

  • Wszyscy płacimy podatki, jednak nie wszyscy wiedzą że podatki mają określoną swoją funkcję. Logiczna sprawa że najistotniejsza z funkcji jest funkcja fiskalna i to ona odpowiada za finansowanie wydatków publicznych. Jednak znajdziemy również inne funkcje, tak zwane poza fiskalne
   zaliczymy do nich:
   -funkcja stabilizacyjna, której celem jest zapewnienie gospodarce niczym nie zakłóconego działania, funkcja to oddziaływuje na rynek za pomocą regulacji przepływu pieniędzy
   - funkcja alokacyjna, to w ramach tej funkcji są narzędzia oddziaływujące na produkcję. Funkcja ta ustala wysokość podatków jak i również wskazuje kto powinien zostać opodatkowany.
   - funkcja redystrybucji odpowiada za podział zgromadzonych podatków oraz regulowanie braków i nadwyżek. Do skutecznej i dobrej polityki fiskalnej, a właściwie jej prowadzenia jest wymagana bardzo dobra znajomość zależności oddziaływając na rynkach finansowych. Osoby, które decydują o ich wysokości powinny być wysokiej klasy specjalistami w swoich zawodach. Doskonale znającymi realia rynku, oraz działania wszelkich zależności pomiędzy podmiotami a rynkiem i konsumentami. Upraszczając powinni oni być wybitnymi ekonomistami jak i finansistami. Wymienione funkcje są interpretowane na różne sposoby, tylko jedna z nich może być interpretowana i jest interpretowana jednoznacznie. Jest to funkcja dochodowa. Pozostałe funkcje są w zależności o rządzących i poglądu ich ministrów finansów realizowane w różny sposób. To głównie wynika z tego że różne partie mają różne poglądy na poszczególne sektory działalności państwa i na różne sposoby ich finansowania.

Korzystajmy

, napisany: December 19, 2015

image Z takich dofinansowań naprawdę warto jest korzystać, jeśli tylko mamy takie możliwości i jeśli tylko będziemy się o nie starać. Nie ma co ukrywać, że będzie to wszystko naprawdę bardzo opłacalne. Wiele ludzi skorzystało i chyba nigdy nie będą żałowali. Wszystko jest dla nas i nie ma z tym wszystkim kłopotów. Ludzie lubią o tym decydować. Nie ma nic złego. Korzystajmy z tego wszystkiego póki możemy, bo nie ma na to innej opcji. Wszystko zależy od nas i wszystko jest dla nas. Ludzie zawsze będą mieli z tym wszystkim jakieś swoje wspomnienia związane. Wiele ludzi dzięki takim dotacją może się rozwijać. Nie trzeba i tym nikomu przypominać. Zawsze znajdzie się na to jakiś sposób. Niczego nie trzeba się obawiać. Wszystko jest naszą kwestią pozwólmy sobie na to. Chyba każdy o tym wie i każdy będzie mógł znaleźć w tym wszystkim sposoby na siebie. Wiele od nas zależy i chyba na to wszystko zawsze można sobie pozwolić. Decydujmy jeśli tylko chcemy. I naprawdę korzystajmy, ponieważ jest to wszystko warte uwagi.

Podobne wpisy

Podatek dochodowy od osób prawnych wbrew temu co sugeruje nazwa obejmuje także spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz tak zwane grupy kapitałowe czyli spółki mające powiązania kapitałowe. Jednak spółki kapitałowe aby skorzystać z takiej formy opodatkowania podpisać między sobą umowę co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego oraz po rejestracji tej umowy nie może ona być rozszerzona o kolejne spółki. Dodatkowo taka umowa musi być podpisywana i zgłaszana regularnie do Urzędu Skarbowego. Spółki należące do grupy solidarnie odpowiadają za obowiązek podatkowy grupy. Ustawa przewiduje w przypadku tego podatku wiele zwolnień przedmiotowych ale dotyczą one głównie organizacji utworzonych przez państwo.

Podstawa opodatkowania analogiczna jest do podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek płaci się od sumy osiągniętych dochodów niezależnie od źródła ich pochodzenia. Oblicza się ją poprzez odjęcie od łącznych przychodów kosztów ich uzyskania. I tak samo jeśli koszy przewyższają przychody mamy do czynienia ze stratą. W tym przypadku jednak podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji rachunkowej oraz ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych. Jako przychody nie są uznawane pobrane zaliczki na dostarczenie towarów lub wykonanie usług jeśli ich finalizacja nastąpi w następnym okresie podatkowym. Również jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodu są one traktowane podobnie jak w przypadku podatku dochodowego.

Kolejnym zagadnieniem jest amortyzacja podatkowa. Polega ona na odliczaniu od przychodu wartości środków trwałych jak budynki, środki transportu oraz maszyny. Odliczenie może przebiegać na wiele sposobów, co miesiąc w ratach, co kwartał lub na koniec roku. Można to robić liniowo, degresywnie lub progresywnie. Odliczenie może wynosić nie więcej niż 30% wartości środków trwałych. Stawka podatku od osób prawnych wynosi 19% jednak w przypadku kiedy organy skarbowe uznają, że próbowano zaniżyć dochody może dojść do zastosowania stawki sankcyjnej w wysokości 50%.