Podatki

Dowiedz się wszystkiego o podatkach


 • Podatki

  • Wszyscy płacimy podatki, jednak nie wszyscy wiedzą że podatki mają określoną swoją funkcję. Logiczna sprawa że najistotniejsza z funkcji jest funkcja fiskalna i to ona odpowiada za finansowanie wydatków publicznych. Jednak znajdziemy również inne funkcje, tak zwane poza fiskalne
   zaliczymy do nich:
   -funkcja stabilizacyjna, której celem jest zapewnienie gospodarce niczym nie zakłóconego działania, funkcja to oddziaływuje na rynek za pomocą regulacji przepływu pieniędzy
   - funkcja alokacyjna, to w ramach tej funkcji są narzędzia oddziaływujące na produkcję. Funkcja ta ustala wysokość podatków jak i również wskazuje kto powinien zostać opodatkowany.
   - funkcja redystrybucji odpowiada za podział zgromadzonych podatków oraz regulowanie braków i nadwyżek. Do skutecznej i dobrej polityki fiskalnej, a właściwie jej prowadzenia jest wymagana bardzo dobra znajomość zależności oddziaływając na rynkach finansowych. Osoby, które decydują o ich wysokości powinny być wysokiej klasy specjalistami w swoich zawodach. Doskonale znającymi realia rynku, oraz działania wszelkich zależności pomiędzy podmiotami a rynkiem i konsumentami. Upraszczając powinni oni być wybitnymi ekonomistami jak i finansistami. Wymienione funkcje są interpretowane na różne sposoby, tylko jedna z nich może być interpretowana i jest interpretowana jednoznacznie. Jest to funkcja dochodowa. Pozostałe funkcje są w zależności o rządzących i poglądu ich ministrów finansów realizowane w różny sposób. To głównie wynika z tego że różne partie mają różne poglądy na poszczególne sektory działalności państwa i na różne sposoby ich finansowania.

Klasyfikacja podatków 1.

, napisany: January 20, 2010

Kolejnym ważnym zagadnieniem, którego nie można pominąć jeśli chcemy wyczerpująco przedstawić czym jest podatek jest klasyfikacja podatków. W tym artykule przedstawię to zagadnienie w odniesieniu do przedmiotu opodatkowania oraz faz tworzenia i podziału dochodów.

Przedmiot opodatkowania dopuszcza następujący podział na podatki:

– przychodowe,

– dochodowe,

– majątkowe,

– konsumpcyjne.

Podatki przychodowe pobierane są od przychodów (obrotów) osiąganych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i zazwyczaj nie są związane z kosztami jakie podatnik poniósł na uzyskanie tego przychodu. Podatki przychodowe są stosunkowo prosto skonstruowane i łatwe w obliczaniu i poborze. W Polsce najlepszym przykładem są tak zwane podatki zryczałtowane.

Natomiast w przypadku podatków dochodowych podstawę stanowi rzeczywisty dochód osiągnięty przez podatnika. Uzyskanie takiego dochodu następuje poprzez odjęcie od całości przychodów kosztów ich uzyskania. Niestety o ile ten podatek jest najpopularniejszy to obliczenie jego podstawy jest skomplikowane ponieważ należy precyzyjnie określić źródła przychodów oraz jakie kwoty mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Wymaga on wiec bardzo sprawnego aparatu podatkowego oraz rozbudowanych przepisów.

Podatki majątkowe naliczane są od majątku podatnika i można je podzielić na dwa typy: podatki uszczuplające majątek, czyli naliczane od jego wartości i pobierane jako jej część oraz podatki nieuszczuplające majątku czyli pobierane od przychodów jakie ten majątek przynosi podatnikowi.

Podatki konsumpcyjne to zaraz po dochodowych najbardziej znaczące fiskalnie podatki. Naliczane są jako dochód wydatkowany i zawarte są w cenach towarów i usług (VAT, akcyza)

Teraz podział ze względu na fazy tworzenia i podziału dochodów. Według tego kryterium wyróżnia się następujące podatki:

– na rynku towarów lub czynników produkcji,

– na rynku nabywców i sprzedawców dóbr i usług,

– od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,

– od osiągania lub przeznaczenia dochodu.

Podobne wpisy

45W Polsce i na świecie przyjęło się stwierdzenie, że prawo to jeden z najcięższych kierunków, ponieważ trzeba nauczyć się na pamięć ton kodeksów i przepisów. Poniekąd jest to prawdą, gdyż każdy dobry prawnik powinien prawo znać, jednak czy trzeba się go uczyć na pamięć?
Na szczęście nie, ponieważ dobry prawnik to taki, który przede wszystkim prawo rozumie i umie je wykorzystać na swoją stronę, lub obejść, ten student, który tylko uczył się całego prawa na pamięć nigdy nie będzie tak dobry, jak jego kolega, który umie się bawić wiedzą z tej dziedziny.
Jednak co z kwestią zmian w prawie, które dzieją się praktycznie codziennie na naszych oczach? Niestety, tak jak było to napisane wcześniej, każdy prawnik, bez względu na to, czy dobry, czy nie, musi to prawo znać i wykorzystywać wszystkie jego niuanse.
Jest to ciężka praca i do tego ciągły napływ wiedzy, ale pod względem zarobkowym, czy możliwości w późniejszym czasie, bez wątpienia warto wybrać zawód prawnika. Jedno jest pewne, świat zawsze będzie potrzebował sądów.