You are here: Home > Finanse osobiste > Finanse osobiste

Finanse osobiste

Finanse osobiste obejmują wszystkie prywatne wydatki i dochody, które dokonywane są przez  funkcjonujące na wolny rynku gospodarstwo domowe. Podstawowym źródłem dochodów gospodarstw domowych jest wynagrodzenie otrzymywane za wykonywaną pracę. Nie mniej jednak wiele rodzin otrzymuje także różnego rodzaju dodatki i zasiłki od państwa, w związku z ich wyjątkowo niekorzystną sytuacją. Źródłem dochodów takiego gospodarstwa mogą być także renty i emerytury otrzymywane przez starszym członków rodziny, które potrafią znacznie poprawić stan finansów osobistych domu.

 

Z kolei wydatki realizowane przez takie gospodarstwo obejmują przede wszystkim środki niezbędne do codziennego życia. Jeżeli dochody gospodarstw domowych przekraczają ich codzienne wydatki, mogą  one tworzyć prywatne oszczędności. Gospodarstwa domowe przechowują swoje prywatne oszczędności najczęściej na kontach bankowych, dzięki czemu nie tracą one na swojej wartości. Regularnie odkładane oszczędności mogą zostać w przyszłości zamienione na dobra materialne, które znacznie poprawią stopę życia rodziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.