Biuro Rachunkowe Łódź - Oferta

OFERUJEMY USŁUGI KSIĘGOWE W ZAKRESIE:

Rozpoczęcia prowadzenia działalności

Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Prowadzenia pełnej księgowości (KH) a w tym:
» tworzenie i opracowanie planu kont i polityki rachunkowości,
» ewidencja przychodów i kosztów,
» ewidencja i rozliczanie VAT,
» sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych (CIT, PIT),
» ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
» ustalanie comiesięcznego wyniku finansowego,
» wyliczanie należnych zobowiązań podatkowych,
» roczna sprawozdawczość rachunkowa i podatkowa,
» sprawozdawczość GUS,
» sporządzanie deklaracji dotyczących środków transportu i nieruchomości,

Prowadzenie rozliczeń Ryczałtu Ewidencjonowanego,

Prowadzenie rozliczeń Karty Podatkowej,

Obsługa Kadrowo-Płacowa a w tym:
» naliczanie wynagrodzeń,
» prowadzenie ewidencji przychodów pracowniczych,
» sporządzanie informacji podatkowych,
» sporządzanie deklaracji ZUS (przekaz elektroniczny - Płatnik),
» sporządzanie RMUA,
» wyliczanie podatku od wynagrodzeń,
» prowadzenie akt osobowych pracowników,

Rozliczenia roczne wspólników i właścicieli (spółek i osób fizycznych).

Włodzimierz PłachcińskiWłodzimierz PłachcińskiWłodzimierz Płachciński
Zapraszam, Włodzimierz Płachciński
Właściciel Biura MAXIMUS